ציורי דיוקן - פורטרט על פי התצלום האהוב עליכם
גלריית איורים: איור ספרים ועיצוב כריכות - ציור עבודת יד, איורים דיגיטליים
גולש באינטרנט המצטרף לדיוור (ניוזלטר) מאתר ur-art.net מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור מאתר ur-art.net הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות חברות ותאגידים) זכאי להצטרף לדיוור מהאתר. כל פרטי המשתמש באתר ur-art.net יהוו קניינה של הנהלת אתר ur-art.net וזו מתחייבת שלא להעבירם לצדד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין. ברישום לדיוור מאתר ur-art.net נותן המשתמש את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר מכותבי אתר ur-art.net לצורך קבלת דיוור (ניוזלטר) לכתובת המייל שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי הנהלת האתר. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות קישור "הסרה" המופיע בתחתית כל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי ur-art.net וכן על ידי שימוש עצמאי במודול הצטרפות והסרה אשר נמצא בכל אחד מעמודי הפוסטים בבלוג ציור.

בהצטרפותו לדיוור מאתר ur-art.net, מסכים המשתמש כי מידע לרבות פרטיו האישיים יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אתר ur-art.net וכי ייעשה במידע זה שימוש על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר ובהתאם להוראות כל דין. המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתוו זו על ידי מתן הודעה על כך לאתר ur-art.net. במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאית הנהלת אתר ur-art.net, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו באתר.

הנהלת אתר ur-art.net רשאית לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהאתר, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתהיה עליה חובה לנמק את סירובה. המשתמש באתר ur-art.net יהיה אחראי לדווח להנהלת האתר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. הנהלת אתר ur-art.net לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם האתר, בגין אי עדכון פרטיו האישיים שלל המשתמש.

הנהלת אתר ur-art.net תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר ו/או מערכת הדיוור למשתמשים. הנהלת אתר ur-art.net שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של משתמש ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק. הנהלת אתר ur-art.net רשאית לחסום חבר באתר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו.

הנהלת אתר ur-art.net רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש. מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של אתר ur-art.net. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כאמור לעיל, תפעל הנהלת אתר ur-art.net לטיפול בהן בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגד אתר ur-art.net בשל אי מתן ההטבות ו/או המידע בתקופת התקלות והטיפול בהן.
מעבר להיותי אמנית רב תחומית, אני בעלת ניסיון מגוון בהעברת סדנאות יצירה לילדים. הניסיון שלי מבוסס על סדנאות יצירה רבות שערכתי במוזיאון הכט עם קבוצות ילדים מגילאי הגן ועד סיום התיכון וכן סדנאות במסגרות פרטיות. הסדנאות מאפשרות לילדים להתנסות בחומרים שונים, ללמוד על אמנות והיסטוריה של האמנות למן העת העתיקה ועד האמנות העכשווית, בהתאם לרמת הגיל ויכולות הילד. היצירה בחומרים שונים מאפשרת לילד לפתח יכולות מוטוריות וכשרים אמנותיים. ההתבוננות ביצירות של אמנים מתקופות שונות, תוך דיון ולימוד, מאפשרת לילדים לפתח הבנה אמנותית, לצד שאפתנות ויצירתיות. הילדים יוצאים מהסדנאות עם יצירות אישיות יפות ומעוררות גוואה וכן עם יכולות חדשות שלמדו וסקרנות להתנסות שוב ביצירה ולפתח רעיונות אמנותיים. הסדנאות הבאות יתקיימו בבתי הילדים וניתן גם לתאם שיעורים פרטיים ולקבוצות קטנות.

לצד סדנאות לילדים אני מעבירה גם חוגים למבוגרים. חוגים אלו מציעים הזדמנות ללמוד יסודות ציור בטכניקות שונות, מרישום בעפרונות, דרך עבודה בפחם ועד עבודה בצבעי שמן. חוגים כאלו ילוו בסיורים למוזיאונים, התבוננות ביצירות אמנות ודיון. בהיותי מאסטר בתולדות האמנות אני מציעה למשתתפי החוגים מטען של רעיונות ותכנים, המאפשרים למשתתפים לחוות אמנות במוזיאון באופן מחודד ועמוק יותר. המשתתפים בסיורים כאלו ילמדו להתבונן באמנות באופן מושכל ולפתח ביקורתיות ויכולת ניתוח. ההתבוננות ביצירות אמנות של אמנים אחרים תורמת לכל אדם בפיתוח העין האמנותית, היצירתיות וההשראה. לאחר סיור במוזיאון או בגלריה יוצרים המשתתפים עבודות בהשראת היצירות שראו והדיון בתכנים והסגנונות שניצפו. המשתתפים לומדים ומקבלים כלים טכניים לעבודה אישית ומקצועית, ליצירה בחומרי אמנות. בנוסף רוכשים המשתתפים כלים חשיבתיים בפיתוח אמנות, הבנת אמנות וביקורת, בהתאם לשיטות מחקר תולדות האמנות. ניתן לתאם סדנאות בבתי המשתתפים וכן שיעורים פרטיים.

גלריית ציורים ויצירות אמנות במסגרת חוגים וסדנאות לילדים

עציץ מקרמיקל. גיל 11
עציץ מקרמיקל. גיל 11
עציץ קרמיקל צבוע. ילדה בת 11.5
עציץ קרמיקל צבוע. ילדה בת 11.5
ציור דו צדדי בסגנון יעקב אגם. ילדה בת 11.5
ציור דו צדדי בסגנון יעקב אגם. ילדה בת 11.5
ציור דו צדדי בסגנון יעקב אגם. ילדה בת 11.5
ציור דו צדדי בסגנון יעקב אגם. ילדה בת 11.5
סדנת תפירה. סינר שתפרה ילדה בת 11
סדנת תפירה. סינר שתפרה ילדה בת 11
רישום של כף יד. ילדה בת 11.5
רישום של כף יד. ילדה בת 11.5
עיצוב תיק עבודות אישי. גיל 11
עיצוב תיק עבודות אישי. גיל 11
ציור אקריליק על קנווס. ילדה בת 11
ציור אקריליק על קנווס. ילדה בת 11
קומיקס. ילדה בת 11
קומיקס. ילדה בת 11
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
עבודה בפלסטלינה בהשראת קדישמן
עבודה בפלסטלינה בהשראת קדישמן
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
עבודה של ילד בן 8 בסדנת איגרות ברכה
עבודה של ילד בן 8 בסדנת איגרות ברכה
תבליט בדאס גיל 11
תבליט בדאס גיל 11
 גיל 11 רישום דיוקן מהתבוננות במודל חי
גיל 11 רישום דיוקן מהתבוננות במודל חי
עיצוב חרוזי קרמיקל לתכשיט גיל 11
עיצוב חרוזי קרמיקל לתכשיט גיל 11
יצירה בדאס גיל 11
יצירה בדאס גיל 11
חוג ציור ביתי
חוג ציור ביתי
סדנת ילדים בנושא ציורי האדם הקדמון
סדנת ילדים בנושא ציורי האדם הקדמון
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
התנסות ילדים בציור נוף מתוך התבוננות
התנסות ילדים בציור נוף מתוך התבוננות
עבודה מתוך סדנה, טכניקה מעורבת על נייר
עבודה מתוך סדנה, טכניקה מעורבת על נייר
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
עבודה עם ילדים עם צבעי פנדה וגואש
עבודה עם ילדים עם צבעי פנדה וגואש
עבודה של ילד בן 8 בסדנת איגרות ברכה
עבודה של ילד בן 8 בסדנת איגרות ברכה
סדנת יצירה לילדים בנושא סמלים יהודיים
סדנת יצירה לילדים בנושא סמלים יהודיים
סדנת יצירה לילדים בנושא סמלים יהודיים
סדנת יצירה לילדים בנושא סמלים יהודיים
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
עבודה של ילדה בכיתה ג' בנושא סמלי חג
עבודה של ילדה בכיתה ג' בנושא סמלי חג
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
עבודות ילדים בטכניקה מעורבת
עבודות ילדים בטכניקה מעורבת
סדנת ילדים בנושא דיוקן
סדנת ילדים בנושא דיוקן
סדנת ילדים בנושא דיוקן
סדנת ילדים בנושא דיוקן
סדנת ילדים בנושא דיוקן
סדנת ילדים בנושא דיוקן
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
ציור של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
ציורי ילדים בנושא דיוקן
ציורי ילדים בנושא דיוקן
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
סדנת יצירה בהשראת ארכאולוגיה
ציורי ילדים בהשראת מוצגים ארכאולוגיים
ציורי ילדים בהשראת מוצגים ארכאולוגיים
ציורי ילדים בהשראת מוצגים ארכאולוגיים
ציורי ילדים בהשראת מוצגים ארכאולוגיים
ציורי ילדים בהשראת מוצגים ארכאולוגיים
ציורי ילדים בהשראת מוצגים ארכאולוגיים
ציורי ילדים בהשראת מוצגים ארכאולוגיים
ציורי ילדים בהשראת מוצגים ארכאולוגיים
סדנת יצירה בחג פסח
סדנת יצירה בחג פסח
סדנת יצירה בהשראת שולחן חג
סדנת יצירה בהשראת שולחן חג
סדנת יצירה בהשראת שולחן חג
סדנת יצירה בהשראת שולחן חג
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושא חג פסח
סדנת יצירה בנושאים ארכאולוגיים
סדנת יצירה בנושאים ארכאולוגיים
סדנת יצירה בנושאים ארכאולוגיים
סדנת יצירה בנושאים ארכאולוגיים
סדנת יצירה בנושאים ארכאולוגיים
סדנת יצירה בנושאים ארכאולוגיים
סדנת יצירה בנושאים ארכאולוגיים
סדנת יצירה בנושאים ארכאולוגיים
סדנת יצירה בנושאים ארכאולוגיים
סדנת יצירה בנושאים ארכאולוגיים
תבליט בפלסטלינה מתוך סדנת יצירה לילדים
תבליט בפלסטלינה מתוך סדנת יצירה לילדים
תבליט בפלסטלינה מתוך סדנת יצירה לילדים
תבליט בפלסטלינה מתוך סדנת יצירה לילדים
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
עבודה של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
עבודה של ילדה בת 5.5 בשיעור ציור
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנות עתיקה
סדנת יצירה בהשראת אמנים עכשוויים
סדנת יצירה בהשראת אמנים עכשוויים
סדנת יצירה בהשראת אמנים עכשוויים
סדנת יצירה בהשראת אמנים עכשוויים
סדנת יצירה בהשראת אמנים עכשוויים
סדנת יצירה בהשראת אמנים עכשוויים
יצירת תפאורה מהרכבת ציורי ילדים
יצירת תפאורה מהרכבת ציורי ילדים
סדנת יצירה בחג חנוכה
סדנת יצירה בחג חנוכה
141020132451
141020132451
סדנת יצירה במועדון יום לקשישים
סדנת יצירה במועדון יום לקשישים
סדנת יצירה במועדון יום לקשישים
סדנת יצירה במועדון יום לקשישים
סדנת יצירה במועדון יום לקשישים
סדנת יצירה במועדון יום לקשישים
עבודה עם ילדים עם צבעי פנדה וגואש
עבודה עם ילדים עם צבעי פנדה וגואש

Hand Painted Portraits on Demand, and Various Artworks

My paintings are based upon classical artistic traditions and according to the principle of complete customer satisfaction: the client will decide, according to his or her personal taste, whether the painting will be artistic or realistic - a handmade portrait which is a perfect copy of the photograph.

I am an M.A graduate of art history at the University of Haifa. Besides portraits, I also work with publishers and writers who need illustrations for their writings. I paint portraits using a variety of techniques: aquarelle, oil, acrylic, pencil, charcoal and ink. In oil portrait paintings, I use layering technique that is a classic painting technique used by generations of artists in the history of art. The layer technique gives the portrait a dimension of depth and quality which is unlike any other, and a perfect finish.

My partner and I are vegan and I am a vegan activist - I make sure that all the materials I use for painting are free of animal products, so my brushes, for example, are synthetic rather than animal hair. At home we share our lives with five cats and a dog and they are a significant part of both our inspirations and my artistic inspiration in particular.

You Are Art!

You Are Art website presents a selection of works in various techniques, including oil paintings, aquarelle paintings, pencils and charcoal drawings, clay works and mixed media. All the works are handmade, some illustration are done with the help of a digital board.

The website allows to order a painting according to customer needs. You can order a portrait of any size at any technique. You can also order illustrations and book covers, fashion illustrations, press illustrations and caricatures.

You can order a painting according to the needs of the space at home or in the business and you can buy "ready to wear" paintings from the variety shown at the site in the "paintings "category.

I am always happy to receive interesting requests from customers and challenging projects.

There is nothing easier than to order a portrait... all you need is a photograph (current or old), which you want to commemorate as an original and accurate work of art. Send me the photo by e-mail and choose from the following options: portrait painting in oil colors on canvas, portrait painted in aquarelle colors on paper, or an aquarelle portrait album in a hard and designed cover, or pencil \ charcoal illustrations.

Best regards,
Hee-Lee Soffer
 

שאלה: מה זה ציור דיוקן?

תשובה: ציור דיוקן הוא ציור שמתאר דמות. תיאור כזה יכול לכלול פני אדם, או טורסו - מהמתניים ומעלה או גוף מלא. דיוקן יכול להיות סימבולי ולכלול חפצים אישיים מעולמה של הדמות, חיה אהובה ואפילו ציור מופשט. במקור, הדיוקן נובע מהמילה "דיוק" מאחר והדיוקן הקלאסי מעתיק במדוייק את דמות האדם במדיות שונות, בהן ציור בחומרים שונים, צילום, פיסול, תחריט, תבליט ועוד ועוד כרוח היצירה והדמיון.

שאלה: מה זה צבעי אקווארל?

תשובה: צבעי אקווארל הם צבעים עדינים המבוססים על מים. העבודה בצבעים אלו נעשית עם הרבה מים ובשיטת שכבות וייבוש ביניהן. לכן היא נחשבת קשה מבין טכניקות הציור; יש צורך בניסיון, שליטה ורגישות כדי להפיק ציור ריאליסטי בצבעים אלו.

שאלה: מה זה צבעי שמן?

תשובה: צבעי שמן הם צבעים במרקם משחה, המבוססים על שמן. הם פותחו בפלנדריה במאה ה-17 באמצעות ערבוב פיגמנטים עם שומן כלשהו. העבודה מתבצעת היום תוך ערבוב הצבע עם שמן פשתן וטרפנטין במינונים משתנים. העבודה נעשית באמצעות שכבות שקופות יותר או פחות. זמן הייבוש הוא ארוך במיוחד בגלל יסוד השמן המתייבש לאט. ציורי שמן הם טכניקה מסורתית כבר מאות שנים ושימשו ליצירת תמונות רשמיות, בהן דיוקנאות מלכים ומשפחות אצולה. בדרך כלל ציורי שמן נעשים על קנווס מתוח או לוח עץ והם עמידים במיוחד.

שאלה: מה זה קנווס?

תשובה: קנווס הוא בד מתוח על מסגרת עץ בדרך כלל. קנווס במקורו הוא הצמח ממנו מפיקים את סיבי הבד החזק, שניתן למתוח ולצייר עליו. הוא עמיד במיוחד ומאפשר הישרדות מיטבית של עבודות שמן.

שאלה: מה זה פורטרט?

תשובה: פורטרט היא המילה הלועזית ל"דיוקן". המילה נובעת מהמילה האיטלקית ritratto. פורטרט הוא תיאור של דמות. תיאור כזה יכול לכלול פני אדם, או טורסו- מהמתניים ומעלה או גוף מלא. פורטרט יכול להיות סימבולי ולכלול חפצים אישיים מעולמה של הדמות, חיה אהובה ואפילו ציור מופשט. במקור, הפורטרט מעתיק את דמות האדם במדיות שונות, בהן ציור בחומרים שונים, צילום, פיסול, תחריט, תבליט ועוד ועוד כרוח היצירה והדמיון.

שאלה: איפה אפשר להזמין ציור?

תשובה: לחצו כאן להזמנת להזמין ציור בהתאמה אישית.

שאלה: מי הצייר?

תשובה: הציירת של YOU ARE ART היא היא-לי סופר. היא-לי יוצרת במגוון מדיות ומתמחה בציורי דיוקן. להיא-לי תואר מאסטר בתולדות האמנות וניסיון עשיר ומגוון בציורי דיוקן לפי צרכי הלקוח. פרטים נוספים ניתן למצוא בעמוד אודות.

שאלה: כמה ציירים עובדים ב- YOU ARE ART?

תשובה: ב- YOU ARE ART עובדת ציירת אחת נכון לעכשיו. ניתן למצוא פרטים על כך בעמוד אודות.

שאלה: איך מזמינים ציור?

תשובה: בכדי להזמין ציור ניתן להכנס לעמוד יצירת קשר והזמנת ציור ולמלא טופס הזמנת ציור. יש לבחור צילום שרוצים לצייר ולשלוח אותו דרך האתר וגם ניתן ליצור קשר ולשלוח בדוא"ל. אפשר גם להתרשם ולבחור ציור מתוך גלריית ציורי דיוקנאות - פורטרטים, או עמוד גלריית ציורים.

שאלה: איזה אפשרויות יש לציור דיוקן?

תשובה: ציור דיוקן אפשר לקבל בצבעי שמן על קנווס, בצבעי אקווארל על נייר ייחודי, בעפרונות או עפרונות צבעוניים על נייר, בפחם על נייר, בפיסול ובתבליט. ניתן לתאם גם בקשות מיוחדות בעמוד יצירת קשר.

שאלה: איפה מוצאים ציור מתאים לסלון?

תשובה: ניתן לראות מבחר ציורים בעמוד גלריית ציורים. אפשר גם להזמין ציור מותאם במיוחד לגודל, צבע או נושא המתאים לחדר בביתכם. לתיאום צרו קשר.

שאלה: איך מוצאים ציור מתאים לחדר?

תשובה: באתר YOU ARE ART ניתן לראות מגוון ציורים ואפשר להתייעץ עם הציירת. ניתן להשאיר מספר טלפון ואחזור אליכם לייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות.

שאלה: מה זה גלריה?

תשובה: גלריה באתר YOU ARE ART היא עמוד המציג עבודת בקטגוריה מוגדרת. ישנה גלריה של ציורי דיוקנאות - פורטרטים בצבעי שמן, גלריית ציורי דיוקן בצבעי אקווארל, גלריית רישומים בעפרונות ופחם וישנה גם גלריה של ציורים מגוונים שאינם דיוקן וניתן להתאימם לחדר בביתכם, במשרד או בקליניקה.

שאלה: מה ההבדל בין ציור לאיור?

תשובה: ציור הוא יצירה העומדת בפני עצמה והיא עולם ומלואו. לעומתו, איור הוא יצירה המלווה טקסט, מסבירה אותו, מפרשת או מוסיפה ולפעמים מעטרת ומחייה אותו. ספרי ילדים מאויירים עוזרים לילדים לעקוב אחרי העלילה, כתבות נעזרות באיורים להמחשה, ספרי בישול והוראות נעזרים באיור כדי לעזור למשתמש בשלבי העבודה ממש. איורי אופנה מציגים דגמים לפני שיצאו לפועל. האיור מסוגל להוסיף הומור לטקסט, להדגים את התגשמותו ולחדד רעיונות. איור, בדומה לדיוקן, יכול להעשות בכל מדיה אמנותית. ניתן להזמין איור בעמוד איור ספרים.

שאלה: איך מציירים דיוקן?

תשובה: כשאני מקבלת הזמנה לציור דיוקן אני מבקשת לבחור צילום גדול וברור של האדם או האנשים לציור. אחר כך בוחרים טכניקה: ציור דיוקן אפשר לעשות בצבעי שמן על קנווס, בצבעי אקווארל על נייר ייחודי, בעפרונות או עפרונות צבעוניים על נייר, בפחם על נייר. ניתן לתאם הזמנת ציור עם בקשות מיוחדות. כשיש בידי את כל הפרטים והבקשות של הלקוח אני מתחילה ממתווה בעיפרון או פחם, תוך התבוננות תמידית בתצלום, אחר כך צבע לפי בחירת הלקוח ולאט לאט מוסיפה שכבות, עוד ועוד פרטים מתחדדים, עד שמתקבל הדיוקן. בשלב זה אני מצלמת את הציור ושולחת ללקוח לאישור.

שאלה: איזה סוגים של ציור דיוקן (פורטרט) קיימים?

תשובה: דיוקן יכול להיות בצילום, כמו זה שיש בתעודת הזהות. דיוקן יכול להעשות בפיסול כפי שאנו מכירים ממוזיאונים: פסלי שיש, ברונזה, חימר, עץ ועוד. דיוקן יכול להעשות בתבליט שהוא פיסול שטוח ברמות שונות, שמחובר לבסיס כלשהו באחד מצדיו. ישנם דיוקנאות בהדפס ותחריט שנעשו בשיטות שונות של גילוף או צריבה. הדיוקן יכול להיות פנים ריאליסטים, או טורסו ואף גוף מלא. דיוקן יכול להיות רשמי כמו של מלך או מצביא ויכול להיות אישי ומלא הבעה ורגש. דיוקן יכול להיות בלבוש מלא ולצדו הסוס המלכותי או דיוקן אמנותי בעירום. הדיוקן יכול להיות מופשט או אימפרסיוניסטי, במובן שאינו מחקה צילום אלא מציג רוח או רעיון של אדם. דיוקן יכול להיות אפילו חדר עבודה המלא חפצים אישיים ומקצועיים, שהם ייחודיים ומאפיינים את האדם.

שאלה: איזה סוגים של ציורים אפשר לקנות?

תשובה: אפשר לקנות באתר YOU ARE ART ציורי דיוקן בצבעי שמן, ברישום או בצבעי אקווארל. אפשר לקנות גם ציור לסלון או למשרד לפי הגודל והנושא שבוחרים. אפשר גם להזמין איורי ספרים, עיצוב כריכה, איורי אופנה וקריקטורות.

שאלה: איך לבחור תמונה לציור?

תשובה: בשביל ציור דיוקן צריך לבחור תמונה מחמיאה של האדם לציור, גדולה וברורה, בה הפרטים חדים. תמיד אפשר להתייעץ איתי בתור ציירת, לשלוח לי תמונות למייל ואני אעזור לבחור. אם רוצים תמונה אחרת, אפשר לבחור נושא אהוב, תמונה מטיול או תמונה משפחתית ואני תמיד שמחה לעזור לבחור.

שאלה: כמה עולה ציור?

תשובה: מחיר של ציור משתנה בהתאם לגודל, לטכניקה ואם מדובר בדיוקן זה גם תלוי במספר הדמויות בציור. ניתן לראות פירוט בעמוד מחירי ציורים בהזמנה - התאמה אישית.

שאלה: כמה עולה ציור פורטרט?

תשובה: מחיר של דיוקן נובע מגודלו וכן מהטכניקה שבו הוא עשוי: צבעי שמן, אקווארל, רישום ואפשר גם מדיות אחרות. אלמנט נוסף שמשפיע על ציור דיוקן הוא מספר הדמויות שיופיעו בציור. לפירוט התמחור ניתן להכנס לעמוד מחירי ציור דיוקן / פורטרט.

שאלה: איך מקבלים את הציור?

תשובה: לאחר הזמנת הציור, כשהציור מוכן אני שולחת ללקוח צילום שלו במייל. כשהלקוח מאשר את הציור המוזמן אנו מתאמים את מסירתו: הלקוח יכול להגיע לאסוף אותו מחיפה, או לקבל אותו באמצעות שליח לכל כתובת נדרשת, בתוספת עלות משלוח. לפרטים ראו תחת "משלוח / אספקה" בעמוד תקנון הזמנת ציורים ואיורים.

שאלה: איפה אפשר להזמין ציור דיוקן - פורטרט?

תשובה: ניתן להזמין ציור דיוקן באתר YOU ARE ART בעמוד הזמנת ציור דיוקן - פורטרט. ניתן גם ליצור קשר בדוא"ל ולהתייעץ, לשלוח צילומים ולהזמין באופן אישי.

שאלה: איפה אפשר למצוא אמן?

תשובה: באתר YOU ARE ART אפשר למצוא את האמנית היא-לי, שיוצרת במגוון מדיות. ניתן באתר להתרשם מעבודותיה ולהזמין יצירה או ליצור קשר.

שאלה: מחפשים אמן המוכן לעבוד בפרויקט מיוחד?

תשובה: באתר YOU ARE ART ניתן למצוא את האמנית היא-לי ומבחר מעבודותיה. היא-לי יוצרת במגוון מדיות, השתתפה בתערוכות ואירועי אמנות ותמיד שמחה לשתף פעולה עם יוצרים אחרים ופרויקטים אמנותיים שונים. ניתן להתרשם מהעבודות בעמוד גלריית ציורים.

שאלה: מחפשים אמן היודע לעבוד בחומרים שונים?

תשובה: האמנית היא-לי ידועה ביצירתה המגוונת, ציור במגוון טכניקות ויצירות במדיות שונות. ניתן להתרשם בעמוד גלריית עבודות.

שאלה: איפה קונים או מזמינים ציור לעסק?

תשובה: באתר YOU ARE ART ניתן לקנות / להזמין ציור לעסק, למשרד או לקליניקה. ניתן לבחור ציור בהתאם לגודל החלל, לצבעים או לפי נושא מסויים. ניתן גם להזמין ציור בגודל או נושא ספציפי לפי צרכי הלקוח.

שאלה: איזו מתנה מתאימה לבר מצווה / בת מצווה?

תשובה: המתנה המתאימה לבר מצווה היא ציור דיוקן. ציור כזה אפשר להזמין באתר YOU ARE ART בעמוד הזמנת ציור כמתנה. ניתן להזמין ציור שמן על קנווס בסגנון קלאסי או סדרת ציורים, משלבי הילדות השונים. ניתן גם לקבל אלבום של ציורים כאלה מינקות עד גיל בר המצווה ולהעניק לילד מתנה מרגשת, נוסטלגית ואישית, שלא תשכח לעולם ותשאר לנצח מזכרת מרגע מכונן בחייו. ניתן להתרשם מסוגי הדיוקנאות בעמוד ציורי דיוקנאות.

שאלה: איפה אפשר למצוא מתנה ליום נישואים?

תשובה: מתנה ליום נישואים ניתן למצוא באתר YOU ARE ART, אשר מציע ציורי דיוקן. ציור דיוקן זוגי הוא מתנה מושלמת ליום נישואים. זוגות רבים וילדים להורים מזמינים ציור דיוקן זוגי במתנה, ציור שמתעד את יום החתונה ומזכיר לזוג את אהבתם ואת היום היפה בחייהם. ציור דיוקן זוגי בצבעי שמן הוא קלאסי ומרשים ונשמר לאורך שנים ודורות. ניתן להתרשם מציורי דיוקן בעמוד גלריית ציורי דיוקנאות.

שאלה: איזו מתנה מתאימה לסבא או סבתא?

תשובה: באתר YOU ARE ART אפשר להזמין מתנה מושלמת לסבא או סבתא. אצלנו אפשר להזמין ציור דיוקן משפחתי או ציור של סבא עם כל הנכדים. אפשר כמובן להזמין ציור דיוקן קלאסי של סבתא בצבעי שמן על קנווס. מתנה כזו היא אישית ומרגשת ונעשית במיוחד עבור מישהו שאוהבים במיוחד.

שאלה: איפה אפשר למצוא מתנה מיוחדת?

תשובה: מתנה מיוחדת אפשר למצוא באתר YOU ARE ART. האתר מציע ציורי דיוקן בהזמנה אישית. ניתן לשלוח לאתר תצלום של מקבל המתנה דרך עמוד יצירת קשר / הזמנת ציור או במייל . ציור דיוקן הוא מתנה חד פעמית שאין שניה לה, ציור שנעשה בהזמנה אישית ומקבל תשומת לב מיוחדת מציירת מומחית לדיוקנאות. מתנה כזו תמיד מרגשת, מלאה אהבה ונשמרת לתמיד.

שאלה: מהי מתנה אישית?

תשובה: באתר YOU ARE ART אפשר להשיג את המתנה האישית המושלמת. דיוקן אישי הוא ציור שנעשה בהזמנה אישית. הציור נעשה על פי צילום של מקבל המתנה. אפשר להזמין מתנה אישית זו בהפתעה ולהדהים את האדם היקר לכם ביום חגו, יום הולדת, יום נישואים, יום אהבה, יום האם, פרישה מהעבודה, סיום לימודים ועוד. אין מתנה יותר אישית מציור דיוקן.

שאלה: מה אפשר לקנות למי שכבר יש לו הכל?

תשובה: ציור דיוקן הוא המתנה המושלמת למי שכבר יש לו הכל. אם אתם מתלבטים כבר הרבה זמן מה לתת מתנה לאדם החשוב שלכם, שכבר יש לו הכל או שפשוט לא אוהב שטויות, נשאר לכם דבר אחד ומיוחד לעשות בשבילו: ציור דיוקן. באתר YOU ARE ART ניתן להזמין ציור דיוקן, שהוא מתנה ייחודית ומיוחדת. ניתן גם להזמין אלבום או סדרת ציורים משלבי החיים השונים. אפשר לשלוח תמונה דרך האתר ולהזמין ציור לפי התמונה. ניתן גם להזמין ציור של חיה אהובה, נוף אהוב או זיכרון מתוק.

שאלה: איזה אמן מצייר חיות?

תשובה: האמנית היא-לי סופר מציירת חיות, גם בציורי שמן, גם בצבעי אקווארל, ציורי חיות בפחם וגם איורי ספרים. ניתן להתרשם מציורי בעלי החיים באתר YOU ARE ART בגלריית עבודות אמנות.

שאלה: צריכים אמן מאייר ספרים?

תשובה: האמנית היא-לי מקבלת הזמנות לאיורי ספרים. באתרYOU ARE ART ניתן להתרשם ממגוון עבודות איור בעמוד איור ספרים, איורי אופנה. ניתן להזמין איורי ספרים עם רעיון מוגדר מראש ואפשר להתייעץ עם האמנית או להשאיר לה את האחריות למצוא רעיונות לאיורים.

שאלה: איפה אפשר למצוא מאייר/ת מנוסה?

תשובה: באתר YOU ARE ART ניתן למצוא מאיירת מנוסה במגוון טכניקות. היא-לי מנוסה באיור למטרות שונות כמו ספרים, כריכות, אופנה, מגזינים ועוד וכן במדיות שונות, מציור בעבודת יד בצבע או בשחור-לבן ועד ציור דיגיטלי. ניתן להתרשם ממגוון סוגי איורים. ניתן ליצור קשר ולהתייעץ בנושא איור, להזמין איורים ולשאול שאלות בנושא.

שאלה: איורים בשיטה דיגיטלית?

תשובה: האמנית היא-לי מאיירת גם בטכניקות דיגיטליות, כפי שניתן להתרשם באתר YOU ARE ART בעמוד איורים.

שאלה: מחפשים ציירת לציור עבודת יד?

תשובה: האמנית היא-לי מציירת בעבודת יד במגוון טכניקות. ניתן להתרשם מעבודותיה באתר YOU ARE ART.

שאלה: באילו תערוכות הצגתם עבודות אמנות?

תשובה: האמנית היא-לי סופר השתתפה במספר תערוכות, בהן: אוגוסט 2014 תערוכה קבוצתית-הצגת עבודה בתערוכה "מפגש+" במוזיאון אילנה גור ביפו. ינואר 2013 תערוכה קבוצתית-הצגת עבודות בתערוכה "יוצרים שינוי" בסוכת האמנים, בגלריה "אנו" בבנימינה. 2010 תערוכה בתוך אנסמבל-הצגת עבודות בתערוכה "שפת אם" בגלריה "טבריה 15" בחיפה. 2009 תערוכה קבוצתית-הצגת עבודות בתערוכת אמני העיר, בגלריה "מגדל המים" בנהריה.

שאלה: מחפשים אמן להשתתפות בתערוכות או בפרויקטים אמנותיים?

תשובה: האמנית היא-לי סופר משתתפת בתערוכות מפעם לפעם. ניתן לפנות בעמוד יצירת קשר להזמנה להשתתפות בתערוכה או בפרויקט אמנותי.

שאלה: מי עושה ציור דיוקן לכלב?

תשובה: ניתן להזמין ציור דיוקן לכלב אהוב באתר YOU ARE ART. ציורים כאלו ניתן לראות באתר בטכניקות שונות, בצבעי שמן, צבעי אקווארל ורישומים. ניתן לשלוח תמונה בעמוד יצירת קשר / הזמנת ציור ולהזמין ציור דיוקן לכלב בכל גודל וטכניקה שתרצו.

שאלה: רוצים ציור דיוקן של החתול?

תשובה: ניתן להזמין ציור דיוקן לחתול אהוב באתר YOU ARE ART. ציורים כאלו ניתן לראות באתר בטכניקות שונות, בצבעי שמן, צבעי אקווארל ורישומים. ניתן לשלוח תמונה בעמוד יצירת קשר / הזמנת ציור ולהזמין ציור דיוקן לחתול בכל גודל וטכניקה שתרצו.

שאלה: תוך כמה זמן אפשר לקבל ציור?

תשובה: באתר YOU ARE ART ניתן לרכוש ציור מן הציורים המוכנים ומוצגים בגלריית עבודות אמנות ולקבלו תוך מספר שעות או ימים ספורים בתיאום עם הלקוח. לעומת זאת, כשמזמינים ציור (לפי צרכי הלקוח) יש לקחת בחשבון זמן עבודה וזמן ייבוש בהתאם לטכניקה הנבחרת וגודל הציור. כך למשל ציור בצבעי אקווארל ורישומי עיפרון ופחם ניתן לקבל תוך 10 ימי עבודה או פחות בגודל סטנדרטי של 30X40 ס"מ. ציור בצבעי שמן ניתן לקבל תוך 21 ימי עבודה בגודל סטנדרטי של 70X50 ס"מ. עבודות בגודל אחר או בשיטות מיוחדות ידרשו יותר או פחות זמן בהתאמה לדרישות המיוחדות. הזמנות ניתן לעשות בעמוד בעמוד יצירת קשר / הזמנת ציור או לשלוח בקשות ושאלות במייל .

שאלה: כמה זמן אורך ציור דיוקן?

תשובה: כשמתכננים ציור דיוקן, יש להתחשב בזמן העבודה ובזמן הייבוש בהתאם לטכניקה הנבחרת וגודל הציור. כך למשל ציור בצבעי אקווארל ורישומי עיפרון ופחם ניתן לקבל תוך 10 ימי עבודה או פחות בגודל סטנדרטי של 30X40 ס"מ. ציור בצבעי שמן ניתן לקבל תוך 21 ימי עבודה בגודל סטנדרטי של 70X50 ס"מ. עבודות בגודל אחר או בשיטות מיוחדות ידרשו יותר או פחות זמן בהתאמה לדרישות המיוחדות. הזמנות ניתן לעשות בעמוד יצירת קשר / הזמנת ציור או לשלוח בקשות ושאלות במייל .

שאלה: איפה אפשר לקנות ציור פורטרט משפחתי?

תשובה: באתר YOU ARE ART ניתן להזמין דיוקן משפחתי. ראשית יש לבחור תצלום משפחתי גדול חד וברור, או מספר תצלומים איכותיים של בני המשפחה בנפרד. אפשר לשלוח את התמונות בדוא"ל ודרך עמוד יצירת קשר / הזמנת ציור ולהתייעץ עם היא-לי האמנית בנושאי טכניקה וקומפוזיציה. ניתן לשלב מספר צילומים לציור משפחתי מאוחד. דיוקן משפחתי הוא מתנה נפלאה להורים, לסבא וסבתא או לרגל אירוע משפחתי כמו לידת אח חדש, מעבר דירה, קידום בעבודה או פרישה מהעבודה. דיוקן משפחתי הוא גם מתנה יפה ומרגשת ליום נישואים.

שאלה: איך מציירים על רהיטים?

תשובה: האמנית היא-לי מציירת גם על רהיטים כפי שניתן לראות באתר YOU ARE ART בעמוד עבודות אמנות. למעשה ניתן להזמין ציור על כל חפץ, רהיט או כלי וגם עבור שלט לעסק, או שלט לדלת הבית.

שאלה: איפה אפשר ללמוד ציור?

תשובה: האמנית היא-לי מלמדת ציור במסגרות שונות, מסדנאות קבוצתיות ועד שיעורי ציור לקבוצות קטנות או שיעור פרטי בבתי הלקוחות. ניתן להתרשם מהעבודות באתר YOU ARE ART.

שאלה: באיזה צבעים עושים ציור דיוקן?

תשובה: דיוקן ניתן לעשות בצבעי שמן, בצבעי אקווארל, ברישום עפרונות או פחם, כפי שניתן להתרשם בעמוד גלריית ציורי דיוקנאות - פורטרטים. כמובן שאפשר להזמין דיוקן גם בכל שיטה אחרת, יצירתית ומיוחדת ככל שרוצים. ניתן ליצור קשר ולהתייעץ.

שאלה: האם אפשר לעשות ציור פורטרט בהפתעה?

תשובה: דיוקן בהפתעה הוא אפשרי והוא מתנה מדהימה. ניתן להזמין דיוקן בהפתעה באתר YOU ARE ART. ציור דיוקן בהפתעה הוא מתנה מיוחדת ומרגשת שתשאר לכל החיים. מי שמקבל ציור דיוקן בהפתעה מתרגש ומתמלא אהבה. ניתן לשלוח צילומים דרך האתר ולהזמין ציור דיוקן על פי תצלום. ניתן לעשות את כל העבודה בסודיות גמורה ומי שמקבל את המתנה לא ידע דבר עד הרגע שיקבל את הציור לידיו. דיוקן בהפתעה מביא לתגובות מקסימות, חיוך ודמעה ומאפשר להביע אהבה אמיתית למי שרוצה להציע נישואים, לתת מתנה לבת זוג, לאמא או לסבא. דיוקן הפתעה הוא אחת המתנות האהובות לבר או בת מצווה וגם מתנת חתונה מהממת.

שאלה: האם את עושה איורים דיגיטליים?

תשובה: כן, אני עושה איורים דיגיטליים בתוכנת PHOTOSHOP ובעזרת לוח ציור דיגיטלי. הלקוח יכול לתת דרישות ספציפיות ותיאורים מדוייקים או רעיונות כלליים ואף מופשטים. אני תמיד שמחה להיענות לפרויקטים מאתגרים.

שאלה: האם ניתן להזמין איורים דיגיטליים עבור סרטוני אנימציה?

תשובה: כן, ניתן להזמין איורים דיגיטליים עבור סרטונים, העבודה נעשית בשכבות בתוכנת PHOTOSHOP, אשר מאפשרות עיבוד לסרטונים ולאנימציה.

Portraits peints sur demande et objets d’art variés

Mes tableaux sont basés à la fois sur les traditions artistiques classiques et sur le principe de la satisfaction complète de l’acquéreur: c’est au client qu’il appartient de choisir, en fonction de son inclination, une peinture artistiquement agencée ou réaliste- un portrait « cousu main » qui n’en demeure pas moins une copie conforme de la photo.

Pour mes portraits j’utilise une variété de techniques: aquarelle, peinture à l’huile, acrylique, crayon, fusain et encre. Pour les portraits à l’huile, je pratique la technique de la disposition en couches, une technique classique employée par des générations d’artistes dans l’histoire de l’art. Cette technique donne au portrait une dimension de profondeur, une qualité incomparable et une finition parfaite.
 
Je suis titulaire d’une maitrise en Histoire de l’Art de l’Université de Haïfa. Outre la peinture de portraits, je travaille également dans l’illustration d’ouvrages avec des éditeurs et des auteurs.

Mon compagnon et moi-même sommes végétaliens militants - Je m’assure que le matériel et tous les produits que j’utilise pour ma peinture ne sont pas d’origine animale. Mes brosses sont synthétiques et non à base de poil animal. A la maison, nous vivons en compagnie de cinq chats et d’un chien, sources remarquables de nos inspirations et de mon inspiration artistique en particulier.

Vous êtes l'art!

Le site You Are Art offre une sélection de travaux dans diverses techniques, peinture à l’huile, aquarelles, dessins au crayon et au fusain, ouvrages en terre glaise et alliages de matériaux. Tous les ouvrages sont fabriqués à la main. Certaines illustrations sont réalisées à l’aide d’un clavier digital.

Le site permet au client de commander un tableau qui corresponde à sa personnalité: vous choisissez le format et la technique. Vous pouvez aussi commander des illustrations et couvertures de livres, des illustrations de mode, de presse et des caricatures.

Commandez un tableau personnalisé qui réponde à l’espace dont vous disposez à la maison, au bureau. Vous avez également la possibilité d’ acquérir un tableau « prêt à porter », à partir de la diversité de tableaux exposée dans le site à la rubrique « tableaux »

J’ai hâte de recevoir vos requêtes attractives et vos souhaits de projets stimulants et dynamiques.

Rien n’est plus simple que de commander un portrait…Il suffit d’une photo (courante ou ancienne) que vous souhaitez préserver précieusement comme une œuvre d’art originale et précise. Envoyez-moi une photo par mail et choisissez parmi les options suivantes: portrait peint en couleurs à l’huile sur toile, portrait peint en couleurs aquarelle sur papier ou portrait aquarelle album sur couverture à motifs ou illustrations au crayon / fusain.

A bientôt
Hee-Lee Soffer